nordervon og norderveg

Bildet er tat av Eivind Møgster