Norderveg

Bildet er tatt av Eivind Møgster på Finomar i Scztetin i polen.