top of page

Makrell

Scomber scombrus - Mackerel - Maquereau - Makrele

Sesong :

April - november.

Fisken/fisket Makrellen er en pelagisk, hurtigsvømmende fisk som om sommeren og utover høsten opptrer i store stimer langs kysten og ute i Skagerrak, Nordsjøen og sørlige Norskehavet. I Europa er makrellen inndelt i tre hovedbestander; en vest for De britiske øyer, en i Nordsjøen og Skagerrak og en tredje i Biscaya. Makrellen som fiskes i Nordsjøen, Skagerrak og Norskehavet forvaltes sammen med den vestlige bestanden. Årlig lander norske fiskere mellom 140 og 160.000 tonn makrell i Norge, hvorav mesteparten er atlantisk makrell som vandrer inn i Nordsjøen og Skagerrak om høsten. Mot slutten av året vandrer den kjønnsmodne delen av bestanden ut av Nordsjøen og mot gyteområdet vest og sørvest av Irland, der gytingen starter i mars. Fisket forgår hovedsakelig i sommerhalvåret. Deltakelsen av fartøy varierer fra båter som driver med garn og dorg på kysten, til store havgående snurpere.
Vanlige fangstredskaper: Ringnot, pelagisk trål, garn og dorg.
Anvendelse: Makrell omsettes som fersk og frossen filet og hel fisk. Omsettes også saltet, røykt og hermetisk. Makrell kan stekes, kokes, grilles og brukes i ulike retter.
Næringsinnhold: Om våren har makrellen et lavt fettinnhold (ca. 3%) mens en høstmakrell godt kan inneholde omlag 30% fett og dermed store mengder omega-3-fettsyrer. Den er i tillegg en svært god kilde til vitaminene D og B12.

Kilde: Eksportutvalget for fisk.

I 2001 fisket norske fartøyer 176.370 tonn til en førstehåndsverdi på NOK 1.374 mill.

bottom of page