top of page

Lodde

Mallotus villosus - Capelin - Capelan Atlantique - Lodde

Sesong :

Innsig mot Finnmarkskysten i Februar – April. Fisket foregår også i bla. Barentshavet

Størrelse :

Etter 2 år opptil 10-12 cm. Kjønnsmoden i 2-3 års alderen ( gode vekst vilkår ) men kan bruke opptil 4 – 5 år på å nå kjønnsmoden alder.


Fisken/fisket Lodda er en arktisk laksefisk som mesteparten av året streifer omkring i Nordishavet der den lever av småkreps. Om vinteren og våren søker den i store mengder inn mot Finnmark og Murmanskkysten for å gyte. Lokale fjordstammer forekommer bl.a. i Salten og i Nord-Trøndelag. Lodda utgjør et viktig ledd i næringskjeden. Arten finnes fra overflaten og ned til 300 m dyp. Karakteristisk for lodda er den slanke og nesten jevnt høye kroppen. Langs kantene av de små skjellene er det mørke flekker. Navnet lodde kommer av at hannen får en stripe av hårete skjell langs sidene i gytetiden. Under gyting holder hannen fast om hunnen med bryst og bukfinnene, og svømmer ned mot bunnen. Flertallet dør etter gytingen, og bare noen få gyter for annen gang. Spesielt hos hannene er det høy dødelighet på grunn av skadene den pådrar seg. Siden midten av 1950-tallet har det vært industrifiske etter lodda ved Finnmarkskysten og i Barentshavet, og senere ved Jan Mayen. For den norsk-arktiske torsken er lodda et meget viktig næringsgrunnlag. Lodde med rogn sorteres ut som matfisk.
Vanlige fangstredskaper: Hovedsakelig snurpenot men også noe med flytetrål
Anvendelse: Råstoff til fiskemel og fiske - olje industrien. Eksport av hel Lodde til Japan. Det konsumeres også en del lodderogn i Norge og regnes som en delikatesse.

Kilde: Eksportutvalget for fisk

I 2001 fisket norske fartøy 142.100 tonn til konsumformål, til en førstehåndsverdi av NOK 291,7 mill.you.​

bottom of page