top of page

Kolmule

Micromesistius poutassou - blåhvitting- blue whiting

Utbredt langs den europeiske Atlanterhavskysten og i Middelhavet, men er også vanlig langs norskekysten. Forekommer i stim på 50 - 200 meter dybde. Kan bli opptil 50 cm. lang og ca. 0,5 kg. Gyter i perioden januar - mai i åpen sjø.
Fiskes med pelagisk trål.

 

I 2001 fisket norske fartøy 494 600 tonn kolmule, til en førstehåndsverdi av NOK 350,4 mill.

bottom of page