top of page

Historie

M/S Hugo Trygvason

M/S Johannes O

M/S Nordervon

M/S Garpeskjær

M/S Svithun

          Trygve Olsen

    selskapets grunnlegger

M/K Ola Ryggefjord - den første båten.

M/S Kristian Ryggefjord

Trygve Olsen Fiskebåtrederi AS ble stiftet i september1971 som en videreføring av Trygve Olsen sitt personlige rederi.

Trygve Olsen startet sitt rederi i 1951 med båten M/K Ola Ryggefjord.

 

Selskapet har sine røtter helt tilbake til årene etter 2.verdenskrig. Selskapet endret navntil Olsen Gruppen AS i år 2000. 

Ved stiftelsen omfattet rederiet snurperne M/S" Johannes O.", M/S "Hugo Trygvason" og M/S " Nordervon".

M/S "Garpeskjær", også det en snurper, ble anskaffet i 1974. Produksjonsskipet M/S "Svithun" ble anskaffet i 1983,  tråleren M/S"T.O.Senior" 1985, snurperen M/S "Kristian Ryggefjord" i 1988 og kystfartøyet M/S "Øyabas" i 1990.

Selskapet var et av de eldste fiskebåtrederier i Nord Norge, og har drevet sin virksomhet i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Østersjøen, samt Vest -Afrika, Island, Grønland og New Foundland. Den dag i dag har vi flyttet til Austevoll i Hordaland.

 

Mellom 30 og 50 personer har vært tilknyttet virksomheten avhengig av aktivitetsnivået de forskjellige år.

Selskapet oppfatter seg som maritim entreprenør med havfiske som hovedvirksomhetsområde.Våre mannskaper har bred erfaring og kompetanse fra verdensomspennende virksomheter og utgjør en solid ressurs for selskapet.

Historien videre.....I perioden 1997 til 2002 har vi har kjøpt fem båter,

M/S " Steinsund" og M/S " Viking 1" er kondemnert ogkvotene er overført de andre båtene.-

1997 ....M/S " Steinsund".

- 1998.....M/S " Viking 1 ".

- 1999.....M/S " Fruholmen ".

- 2001.....M/S " Skipsholmen".

- 2002.....M/S " Nordervon".

 

I 2003 kjøpte vi rederiet Troms Fiskebåtrederi AS fra Mackzymal AS i Tromsø. Med dette overtok vi båteneM/TR "Leiv Erikson" (tråler) , M/S " Havlys Seior" (autoline) og M/S "Bramo II".  M/TR "Leiv Erikson" er senere solgt.

bottom of page